Các giao thức IoT phố biến nhất là gì?

IoT01

Internet of Things (IOT) là công nghệ cho phép chúng ta truyền dữ liệu và lệnh tới các thiết bị thông minh trong thời gian thực. IoT là một mạng lưới các thiết bị được kết nối qua Internet, với một trung tâm có thể phân tích dữ liệu tổng hợp. Các điểm cuối IoT có thể là một người, một động vật, một ngôi nhà, một trang trại, một tòa nhà hoặc toàn bộ thành phố. Nhưng trong mọi trường hợp, những vật này có thể “nói chuyện” với nhau mà không cần bất kỳ sự can thiệp nào của con người thông qua giao thức IoT.

Có nhiều giao thức khác nhau cho các lớp khác nhau trong kiến trúc IoT và trong bài này, chúng ta chỉ xem xét một vài giao thức trong số đó, bao gồm: MQTT, HTTP và CoAP.

  • MQTT (Message Queue Telemetry)
  • CoAP (Constrained Application Protocol)
  • HTTP (Hypertext Transfer Protocol)

Thống kê về độ phổ biến của các giao thức sử dụng trong IoT năm 2018 như sau (t-mobile.com):

IoT02