LOTODA Blog

Đây là blog của LOTODA, nơi chia sẽ kiến thức và giúp bạn hiểu thêm về Internet of Things!

Recent Post

Các giao thức IoT phổ biến hiện nay?

Các giao thức IoT phố biến nhất là gì? Internet of Things (IOT) là công nghệ cho phép chúng ta truyền dữ liệu và lệnh tới các thiết bị thông minh trong thời gian thực. IoT là một mạng lưới các thiết bị được kết nối qua Internet, với một trung tâm có thể phân tích dữ liệu tổng hợp. Các điểm cuối IoT có thể là một người, một động vật, một ngôi nhà, một trang trại, một tòa nhà hoặc toàn bộ thành phố....

Hướng dẫn tự làm công tắc WiFi điều khiển từ xa dựa trên nền tảng IoT LOTODA platform

LOTODA MQTT ESP Bạn dễ dàng kết nối đến LOTODA platform bằng Board ESP8266 kit, để tạo một dự án bật/tắc công tắc từ xa! Hãy download code tại đây và sử dụng Arduno IDE để nạp code! Để biết thêm chi tiết xem thêm video tại website: www.lotoda.vn và shop.lotoda.vn Sơ đồ đấu nối như sau: Kết nối từ NodeMCU ESP8266 như sau: Pin GND (connecting to DC+ Relay) Pin 3V3 (connecting to DC- Relay) Pin D1 (GPIO 05) (output to control IN Relay) Sơ đồ chân của NodeMCU ESP8266 như sau: Bạn xem chi tiết tại LOTODA Github như sau: https://github....

Chào mừng bạn đến với LOTODA Blog

Chào mừng bạn đến với LOTODA blog của chúng tôi. Nơi cập nhập các thông tin về nền tảng kết nối vạn vật LOTODA IoT Platform, cũng như chia sẽ và giúp bạn tìm hiểu thêm về Internet of Things tại Việt Nam. Hiện nay các nguồn thông tin về IoT trên rất nhiều, vì thế các thông tin trên blog sẽ được trình bày một cách ngắn gọn và dễ hiểu hơn cho người xem....